Bufetat, region øst inviterer til

Barnevernmessen 2021

28. april 2021

Kl. 10.30 - 15.30

Bufetat, region øst, inviterer kommuner, samarbeidspartnere og andre interesserte til barnevernmessen 2021. Her setter vi barnevernsreformen og det statlige tilbudet fra 2022 i fokus. Vi håper dette vil gi et godt bilde av hva kommunene kan og skal forvente av tjenester fra det statlige barnevernet ved iverksetting av barnevernsreformen 1. januar 2022.

I 2019 arrangerte vi i Bufetat, region øst Norges første barnevernmesse. Koronasituasjonen har gjort det nødvendig å tenke nytt: vi vil fortsatt arrangere barnevernmessen som en arena for informasjon og dialog om Bufetats barneverntilbud, men denne gangen blir arrangementet gjennomført digitalt.

Arrangementet er gratis og åpen for deltakelse fra alle som ønsker mer kunnskap og oppdatert informasjon om barnevernsreformen, og reformens konsekvenser for kommunene og Bufetat. Programmet vil inkludere både korte foredrag, filmer og samtaler fra studioscenen. Det digitale formatet inviterer til dialog og spørsmål underveis – også fra dere som følger arrangementet på skjerm. Meld deg på under, og følg med på denne siden for fortløpende oppdateringer om program, foredragsholdere og praktisk gjennomføring.

Velkommen!

Ikke påmeldt?
Allerede påmeldt?

Kontakt oss

Spørsmål om arrangementet?

Magnie Finnsdatter Nilsen
Førstekonsulent i Bufetat, region øst
+47 46619149
magnie.finnsdatternilsen@bufetat.no

Tekniske spørsmål, problemer med registrering/pålogging?

Magnus Haraldsen Amundsen
CDO Norges Varemesse
mha@messe.no

Program for dagen

Oppdateres fortløpende